Hizmetler

PET-CT

PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) ve CT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir görüntüleme yöntemidir.

Dijital Röntgen

Sindirim sistemi, idrar yolları, kadın üreme organları başta olmak üzere iç organların hareketli ve devamlı bir şekilde görüntülenmesidir.

DSA Anjio

Röntgen cihazı ile ve kontrast madde kullanılarak (içine görünür hale gelmesini sağlayan ilaç verilerek) damarların görüntülenmesidir.

Emar (MR - Manyetik Rezonans Görüntüleme)

Büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak vücudun iç kısımlarının görüntülenmesidir.

Renkli Doppler Ultrasonografi

Ses dalgaları kullanılarak bir organın veya damarının kan akımının incelenmesidir.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü

Kemik yapısının önemli kısmını oluşturan kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin yoğunluğunun ölçülmesidir.

Açık Emar (MR - Manyetik Rezonans Görüntüleme)

Kapalı alan korkusu olan, kilolu, refakatçiye ihtiyaç duyan çocuk veya yaşlı hastalarda daha ferah ve daha az gürültülü bir çekim imkanı sağlar.

Dijital Mamografi (Tomosentez)

Meme dokusunun üç boyutlu olarak taranarak değişik açılarla çok sayıda görüntü alınması ve kesitsel olarak görüntülenmesidir.

Panoramik Röntgen

Dişler, üst ve alt çeneler ile bunları çevreleyen yapılar ve dokuların tek bir filmde görüntülenmesidir.

Laboratuvar Hizmetleri

Hastadan alınan kan, idrar ve vücut dokuları üzerinde her türlü test ve tahlillerin gerçekleştirilmesidir.

Nükleer Tıp (Sintigrafi)

Radyoaktif bir maddenin vücuda damar, ağız ya da diğer yollarla verilmesinden sonra özel kameralar ile görüntülenmesidir.

Bilgisayarlı Tomografi

X-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel olarak görüntülenmesidir.