top of page

PET-CT

PET-CT Tunamed

PET/CT

Randevu için bizi arayın

PET/CT, pozitron emisyon tomografisi (PET) ve bilgisayarlı tomografinin (CT) birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. PET, vücuttaki fizyolojik süreçlerin üç boyutlu görüntüsünü veren ve yıllardır kullanılan bir nükleer tıp metodudur. PET cihazının CT ile birleştirilmesi ise anatomik ve fizyolojik bilginin tek seansta elde edilmesini sağlar ve tetkikin doğruluğunu artırır.

PET/CT tetkiki için kısaca FDG (florodeoksi glukoz) olarak bilinen radyoaktif madde damar içine verilir. FDG tümör hücreleri gibi, hızla çoğaldığı için yüksek metabolik aktivite gösteren hücrelerde birikir.

PET/CT uygulamalarının büyük çoğunluğu onkoloji alanındadır. Akciğer kanserleri, lenfoma, malign melanoma, baş boyun tümörleri, meme kanseri, kolorektal kanserler, özofagus ve mide tümörleri, jinekolojik kanserler, mezotelyoma, primer kemik tümörleri ve primeri bilinmeyen metastazların teşhis, evrelendirme, yeniden evreleme ve tedaviye cevabın değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

 

Son teknoloji, uzman kadro, hızlı sonuç, uygun fiyat. SGK'lı hastalara ücretsiz Pet-ct, dota, psma. Açık emar (mr), tomografi, ultason, mamografi, dijital röntgen, dsa anjiyo, kemik ölçümü ve diğer görüntüleme ve laboratuvar ihtiyaçlarınıza uygun ücret ve çözümler için bizi arayın:

212 2582365

 

Tunamed

bottom of page